Selecteer een pagina

Privacyverklaring BMS Engineering

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BMS Engineering kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BMS Engineering en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BMS Engineering verstrekt. BMS Engineering kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM BMS ENGINEERING GEGEVENS NODIG HEEFT

BMS Engineering verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan BMS Engineering uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG BMS ENGINEERING GEGEVENS BEWAART

BMS Engineering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

BMS Engineering verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BMS Engineering worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BMS Engineering gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@bms-engineering.nl. BMS Engineering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

BMS Engineering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BMS Engineering maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BMS Engineering verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BMS Engineering op via privacy@bms-engineering.nl.

 

JUISTHEID VAN INFORMATIE

BMS Engineering besteed bij het verzamelen van informatie op de website veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van onze producten en bijgevoegde informatie. Ondanks dit kunnen wij onder geen enkel beding garantie geven dat de informatie, zoals afgebeeld op je beeldscherm, volledig actueel, volledig en correct is.

Daarnaast geven wij geen garantie dat de aangeboden producten en diensten altijd beschikbaar zijn en tegen exact dezelfde voorwaarden worden aangeboden. Het auteursrecht op de inhoud, de vormgeving, het beeld en de programmatuur van deze site komt toe aan BMS Engineering.

BMS Engineering is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de getoonde informatie en voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

BMS Engineering is een website gemaakt door ZeroFifty Design en is als volgt te bereiken:

Post-vestigingsadres: Borglanden 4, 9921RV Stedum

Inschrijvingsnummer KvK: 53242815 gedeponeerd te Groningen

Telefoon: 06 11 30 69 83

E-mailadres: info@bms-engineering.nl 

Webdesign by BMS Engineering