Wat wij doen

voor uw installatie

Door het koppelen van de diverse installaties in uw woning of gebouw is het mogelijk intelligentie toe te voegen.

Dit zijn onze

Diensten

De keuze voor een domotica systeem is niet bepaald gemakkelijk. Enerzijds heeft men in de vastgoedmarkt te maken met veranderende klantwensen, anderzijds met voortdurende ontwikkeling van nieuwe technieken en systemen. Dit heeft niet alleen bouwkundige gevolgen maar brengt ook elektrotechnische uitdagingen met zich mee. Zeker in de bestaande bouw. Daarbij zijn de wensen en eisen van eindgebruikers vaak groter dan het budget toelaat. Bij het aanbrengen van gebouwautomatisering dient dus goed nagedacht te worden over de omvang en het type gebouwautomatisering. Een woning kent immers hele andere facetten dan een kantoorgebouw of hotel. Zo is het beleid van de gebouwautomatisering afhankelijk van de doelstellingen binnen diensten en services.

Onafhankelijk en wel overwogen

Advies

Wij kunnen u adviseren over een KNX installatie zoals deze aangebracht kan worden in uw woning of gebouw. Tevens bieden wij de mogelijkheid om concepten aan te leveren voor toepassing in ontwerpen en bestekken.

Voor de meest optimale situatie is het van belang dat wij zo vroeg mogelijk in het bouwproces mee kunnen denken zodat er geen zaken over het hoofd worden gezien. Mede om in een later stadium enorme kosten te voorkomen.

Tijdens de eerste besprekingen verzamelen wij uw wensen en worden reeds bestaande installatiedelen besproken. In combinatie met het gebouwtype wordt deze informatie samengevoegd tot een compleet advies voor de aan te leggen woning- of gebouwautomatisering.

Afbeelding laptop met schemas

Beleef het gemak

Woning- en
gebouwautomatisering

Om u een indruk te geven wat de gemakken zijn van woning- en gebouwautomatisering kunt u een afspraak maken in onze showroom.

Planning Is Security

Engineering

Wij maken een compleet ontwerp van de KNX installatie inclusief de tekenwerkzaamheden voor de verdeelkasten, plattegronden en overige schema’s.
De keuze van de materialen wordt in overleg met u afgestemd.

De engineering omvat het gehele ontwerp van de toe te passen componenten in de KNX installatie. Hierbij worden de nodige tekeningen vervaardigd in de vorm van blokschema en stuurstroomschema’s. De tekeningen worden aangevuld met een matrix waarin alle componenten worden vermeld evenals de locatie waar de componenten zich in het project bevinden. In overleg met u worden de lay-outs gemaakt van de eventueel toe te passen bedieningsschermen. BMS Engineering denkt graag al in het ontwerpstadium mee over de toepassing van deze intelligente systemen en creëert samen met u een systeem, die volledig aan uw wensen voldoet.

Afbeelding latop met blokken

Uw bedieningspaneel opgemaakt

naar uw wens

Alle bedieningspanelen en applicaties waar u uw installie mee bediend, worden gebruiksvriendelijk en inuitief opgezet om het gebruikersgemak en plezier te vergroten

Volledig naar uw wensen

Programmering

Een volledige programmering realiseren wij in ETS; de specifieke bewerkingssoftware voor KNX. Ook de software voor een eventuele visualisatie wordt intuitief en volledig naar uw wensen aangebracht.

De vastgoedmarkt wordt overspoeld door fabrikanten van intelligente KNX systemen die gebruikers in staat stelt de kwaliteit van woningen en/of utiliteitsgebouwen te verbeteren. BMS Engineering heeft de mogelijkheid elk willekeurig fabricaat dat KNX gecertificeerd is te programmeren. De keuze van het te selecteren fabricaat is dus geheel aan u. Tijdens de programmering wordt het programma opgezet conform uw ontwerp. In dit programma worden de KNX modules en de KNX veldcomponenten (pulsdrukkers, bewegingsmelders, etc.) geprogrammeerd. Daarnaast kan een complete visualisatie worden aangebracht. Tevens is het mogelijk de installatie te programmeren voor een koppeling aan de aanwezige ethernet installatie (LAN) in het gebouw.

Afbeelding latop met blokken

In bedrijfstellen

Persoonlijke uitleg

Omdat u dagelijks met de installatie bezig bent geven wij u een persoonlijk uitleg over hoe alles werkt. Tevens kunnen wij opmaat gemaakte handleidingen leveren zodat u altijd iets kunt nalezen

Probleemloos en zeker

Inbedrijfstellen

Een heel belangrijk onderdeel bij een KNX installatie is het inbedrijfstellen.
Dit word gedaan inclusief testen en het geven van gebruikers instructie.

Voor het in bedrijf stellen wordt de adressering en programmering aangebracht in de KNX modules, veldcomponenten en bedienscherm(en). De gehele installatie wordt getest en in bedrijf gesteld.
Hierbij dient de gehele elektrotechnische en overige  installaties in het gebouw aangebracht, gereed en in bedrijf te zijn zodat eventuele koppelingen met die installatiedelen ook beproefd kunnen worden. Na het in bedrijf stellen kan een gebruikersinstructie worden gegeven.

Afbeelding laptop met dashboard
Webdesign by ZeroFifty Design